اخبار:   

دیدار ریاست سازمان برنامه و بودجه استان و فرماندار بجنورد از نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی خراسان شمالی

 

در این دیدار که در تاریخ 14/06/96 و با دعوت مدیر نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی استان انجام گرفت جناب آقای مجید پورعیسی ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه استان به عنوان متولی حاکمیت در امر آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی ،ضمن بازدید از فضا و امکانات سازمان مدیریت صنعتی ، از نزدیک در جریان مشکلات امر آموزش کارکنان دولت قرار گرفت هم چنین جناب آقای محمود ثمینی فرماندارمحترم بجنورد با توجه به تجربیات آموزشی و مسئولیت های قبلی ، به تشریح فعالیت های آموزشی  سازمان اشاره نمودند. 

Blue Grey Pink Teal