اخبار:   

برگزاری جلسه ادواری موسسات آموزشی ، با حضور ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه استان جناب آقای مجید پورعیسی

به منظور طرح و رسیدگی مشکلات موسسات آموزشی ذیصلاح سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، جلسه ای با حضور ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه استان جناب آقای مجید پورعیسی ، معاون محترم توسعه منابع انسانی جناب آقای حسین فرجی ، مدیر محترم مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان جناب آقای ولی گریوانی و سرکار خانم معصومه اکبری در تاریخ 16/06/96 در محل سازمان مدیریت صنعتی استان برگزار گردید. در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر و تاکیدات جناب آقای پورعیسی بر اهمیت امر آموزش در توسعه پایدار ، مقرر گردید با حمایت های شخص ایشان مشکلات موسسات در اسرع وقت مرتفع گردد.

در پایان طی صورتجلسه ای که به تایید حاضرین رسید ، مقرر گردید برابر مصوبات نسبت به رفع مشکلات موسسات آموزشی استان اقدام شود.

 

 

Blue Grey Pink Teal