اخبار:   

                                                                                                                                                        

مدیر کل /ریاست/مدیر عامل محترم ..............

موضوع : دوره آموزشی حقوق شهروندی

با سلام و دعای خیر ؛

عنوان دوره

کد دوره

مدت دوره

مدرس

شهریه

شماره حساب

حقوق شهروندی

962221940240

     8  ساعت

آقای روح الله براتیان

 

480,000ريال

0104780228009 بانک ملی

 

         احتراما" ؛ امروزه اغلب افراد در محیط های شهری زندگی می کنند و آنچه مسلم است این است که در فضای زندگی شهری رفع نیازها از طریق تعاملات متقابل افراد با یکدیگر صورت می پذیرد. لذا آنچه در روند این نوع زندگی ضروری است ، قاعده مند ساختن روابط افراد در جامعه ی شهری به جهت جلوگیری از هرج و مرج و بی ثباتی در جامعه می باشد.

در جهت تحقق اهداف فوق این موسسه آموزشی با همکاری سازمان برنامه و بودجه استان ، در نظر دارد نسبت به برگزاری یک دوره آموزشی برابر جدول زیر در محل موسسه اقدام نماید.  خواهشمنداست مراتب را جهت اطلاع پرسنل محترم به   منظور ثبت نام با مراجعه به سامانه آموزش سازمان برنامه و بودجه استان و یا تماس با تلفن 8-32210507 موسسه آموزشی و پژوهش توسعه مدیریت چشم انداز خراسان شمالی (نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی استان ) امر به ابلاغ فرمایند.

توضیح اینکه تاریخ برگزاری پس از ثبت نام اولیه ، با توجه به مهلت ثبت نام ، متعاقبا" اعلام خواهد شد.

مهلت ثبت نام : 96/08/20

 

                                                                                      جلیل شریعتی

                                                                    مدیر عامل موسسه پژوهش و توسعه مدیریت چشم انداز خراسان شمالی

                                                                                (نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی استان )

Blue Grey Pink Teal