اخبار:   

سازمان مدیریت صنعتی استان ، با هدف نقش صنعت بیمه در اقتصاد مقاومتی و ایجاد آرامش برای سرمایه گذاری و متعاقب آن تولید و اشتغال ، و همچنین افتتاح مرکز آموزشی دپارتمان این صنعت در نمایندگی ، نسبت به برگزاری این همایش در تاریخ 20/10/96 در سالن اجتماعات حافظ شهرداری اقدام نمود .

در این همایش 2 ساعته که با حضور مدیران و نمایندگان شرکت های بیمه و سخنرانی جناب آقای محمود ثمینی سرپرست معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی و جناب آقای بهمن پور مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان همراه بود. ضمن بیان اهمیت و جایگاه صنعت بیمه در توسعه استان و همچنین نقش نیروی انسانی توانمند،به جایگاه کلیدی آموزش نیروهای انسانی و تبدیل آنها به سرمایه های انسانی اشاره گردید .

در پایان جناب آقای مهندس شریعتی مدیر نمایندگی حکم انتصاب آقای دهگاهی را به عنوان مسئول آموزش دپارتمان این صنعت به وی اعطا نموده و از 5 نفر پیش کسوتان این صنعت تقدیر به عمل آمد .

111-245679

Blue Grey Pink Teal