اخبار:   

  اطلاع رسانی برنامه On-line

   برنامه97/07/17  : مدیریت دارایی ها در شرایط پیچیده محیط کسب و کار،

   برنامه97/07/24 : تامین مالی از طریق بازار اوراق بدهی ،

   برنامه 97/08/01 : تحولات اقتصادی کشور بعد از تحریم های مرحله دوم امریکا

    لازم به ذکر است محتوا و سخنرانان برنامه در سایت سازمان ، ( خانه مدیران / برنامه های آینده ) قابل مشاهده می باشد.

 

 

                                                                                                
 

Blue Grey Pink Teal