اخبار:   

 

چارت دروس مهندسی صنایع و بهره وری مقطع تکمیلی

ردیف

نیمسال اول

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

1

ریاضی 2

3

پایه

2

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

3

پایه

3

اقتصاد خرد

3

اصلی

4

مبانی مهندسی برق

3

پایه

5

روش تولید 1

3

اصلی

6

اصول مدیریت و تئوری سازمانی

2

پایه

7

کلیات حسابداری عمومی و صنعتی

3

پایه

نیمسال تابستانی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

1

محاسبات عددی

2

پایه

2

تحقیق در عملیات 1

3

جبرانی

نیمسال دوم

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

1

برنامه ریزی و کنترل موجودی 1

3

تخصصی

2

ارزیابی کار و زمان

3

اصلی

3

آشنایی با استانداردهای بین المللی مدیریت

2

اصلی

4

تحقیق در عملیات 2

3

تخصصی

5

مدیریت کیفیت و بهره وری 1

3

اصلی

6

آمار و احتمالات مهندسی

3

اصلی

7

روش تولید 2

2

اصلی

8

اقتصاد کلان

3

اصلی

نیمسال سوم

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

1

مهندسی معکوس

3

تخصصی

2

مدیریت کیفیت جامع

2

تخصصی

3

مدیریت مالی

3

اصلی

4

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

3

اصلی

5

برنامه ریزی و کنترل موجودی 2

3

تخصصی

6

طرح ریزی واحدهای صنعتی

3

اصلی

7

مدیریت کیغیت و بهره وری 2

3

تخصصی

8

کارآموزی

3

کارآموزی

 

 

 

Untitled-1.gif

ردیف

نیمسال چهارم

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

1

کنترل پروژه و برنامه ریزی

3

اصلی

2

کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع

3

اصلی

3

مهندسی ارزش

2

تخصصی

4

زبان تخصصی

2

تخصصی

5

روش تحقیق

2

تخصصی

6

اقتصاد مهندسی

3

تخصصی

7

حسابداری صنعتی

3

تخصصی

8

تجزیه و تحلیل سیستم ها

3

تخصصی

9

پروژه

3

پروژه

جمع واحدها

94

 
Blue Grey Pink Teal