اخبار:   

تقویم آموزشی شش ماهه اول سال 1393

آخرین ویرایش : خرداد 93

ردیف نام دوره ساعت ماه برگزاری تاریخ برگزاری
1 مهندسی مجدد ( RE - engieering ) 16 اردیبهشت 1393/02/27
2 مهندسی ارزش ( VE ) 16 خرداد 1393/03/07
3 مدیریت کیفیت جامع ( TQM ) 24 خرداد 1393/03/18
4 اصول و مبانی مدیریت استراتژیک 24 خرداد 1393/03/26
5 کاربرد R & D در توسعه کیفیت و نوآوری 8 خرداد 1393/03/31
6 نظام آراستگی سازمان 5S 8 تیر 1393/04/03
7 آشنایی با گسترش عملکرد کیفیت  ( QFD ) 16 تیر 1393/04/10
8 مدیریت زمان 8 تیر 1393/04/16
9 کنترل کیفیت آماری 8 تیر 1393/04/22
10 مدل تعالی سازمانی ( EFQM ) 8 تیر 1393/04/29
11 آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) 12 مرداد 1393/05/01
12 SIX SIGMA 8 مرداد 1393/05/05
13 اصول ایمنی کار ( HSE ) 8 مرداد 1393/05/12
14 مدیریت انرژی 8 مرداد 1393/05/18
15 نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع ( TPM ) 12 مرداد 1393/05/25
16 مهارت های عمومی مدیریت 8 مرداد 1393/05/31
17 آشنایی با نرم افزارهای کنترل کیفیت ( MINI TAB ) 16 شهریور 1393/06/04
18 OHSAS 18001 8 شهریور 1393/06/09
19 مدیریت کیفیت و بهره وری 8 شهریور 1393/06/12
20 مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 16 شهریور 1393/06/16
21 فنون حل مساله 5 شهریور 1393/06/19
22 اصول و سرپرستی مدیریت 8 شهریور 1393/06/22
23 فناوری و امنیت اطلاعات 8 شهریور 1393/06/27

Blue Grey Pink Teal